Jakobi Terapeutikum

Mis on antroposoofiline meditsiin?

Antroposoofiline meditsiin lähtub kahest allikast – ühelt poolt loodusteaduslik meditsiin tema meetodite ja tulemustega, teiselt poolt terviklik inimolemuse tunnetus kui ravikunsti põhialus. Mõlemad kuuluvad lahutamatult kokku. Antroposoofiline meditsiin püüab praktikas lisada tänapäevaseima meditsiini parimatele teadmistele ja oskustele aspekte, mis lähtuvad vaimuteaduslikust inimese olemuse käsitlusest. Näiteks konstitutsioon, kehakuju, temperament, biograafia, elurütmid ja veel palju muud moodustavad inimese isikupära ja peegeldavad tema olemust. Seega püüab antroposoofiline meditsiin raviprotsessis arvestada lisaks haiguse üldistele seaduspärasustele ka iga inimese iseloomulikku tausta. Iga inimene on ainulaadne ja samuti on seda iga ravi, isegi juhul, kui see ka paljude inimeste puhul sarnaneb.


Antroposoofiline meditsiin püüab kõigiti vältida rutiini. Isegi kui haiguspildid oma tüüpiliste tunnuste tõttu üksteisega ikka ja jälle sarnanevad, saab siiski iga patsiendi haigus oma näo, mida ei saa patsiendi isikupärast lahutada. Antroposoofiline meditsiin huvitub seetõttu kehalistest aga samuti ka psüühilistest ja isikupärastest eeldustest, mis on juba enne haigestumist haigust tekitavatele teguritele teed sillutanud. Neid märgata, iga patsiendi poole uudselt pöörduda, saadetuna teaduslikest teadmistest, arsti kogemusest, isiklikust otsustusvõimest ja intuitsioonist, on antroposoofilise meditsiini tähtsaid tunnusjooni.


Antroposoofiliste arstide jaoks moodustavad üksteist vastastikku mõjutavad inimese kehaline ja hingeline elu koos tema individuaalsusega ühtse terviku. Antroposoofilise meditsiini üks olulistest põhialustest on seda diagnostikas ja ravis arvestada.

Seejuures ei ole ta „alternatiivmeditsiin“ – ta ei asenda tavameditsiini. Lähtudes loodusteaduslikult aluselt, püüab ta mõista inimest ja maailma tema terviklikkuses.

 

Kunstiteraapiatel on antroposoofilises meditsiinis eriline koht. Kunst taastab hingelise harmoonia ja nii asetuvad ka füsioloogilised protsessid õigetesse raamidesse. Muusika harmoniseerib ja lisab vaimujõudu, maalimine muudab taluvamaks ja julgemaks hingeelu, savivoolimine mõjub rahustavalt ja tasakaalustavalt. Sageli on vaja ka füüsilise aktiivsuse tõstmist -  jalutuskäigud, rännakud, rütmiline kõnd.


Antroposoofilist meditsiini võib nimetada ka tulevikumeditsiiniks. Inimese suunamine tervist otsima ning sõbralikult, säästvalt ja mõistlikult suhtuma ümbritsevasse loodusesse on parema tuleviku võti.

Dr. Ülle Pechter 

Vastuvõtt T 9.00-18.00 
Telefoni- või videokonsultatsioon 
N 9.00-18.00

Registreeru siin!


Registreerumine on kinnitatud, kui olete saanud sellekohase teate oma e-maili aadressile.

Registreeritud aja äraütlemiseks palun kirjutage info@terapeutikum.ee.