Kommenteeri

2023

Selleks, et paigal püsida, tuleb 2023 joosta üpris korralikus tempos – kui tahta elada vana paradigma raames (artikkel on koostatud detsembris 2022).

 Üks väljakutse, mis inimestel ees seisab, on oma tahte allutamine kõrgemale tahtele. Senimaani on vaimsus, valdavalt, olnud mugavusvaimsus – võtan selle, millega kõlan kokku või leian oma käitumisele mingisuguse vaimse seletuse, õigustuse vms. Inimeste tunnetus, arusaam aga ei pruugi alati olla tõe teenistuses.

Vaimuilm tuleb veelgi lähemale neile, kes oskavad seda tunnetada, sõnumeid lugeda, sest siin- ja sealpoolsus on üks tervik, nad kuuluvad kokku… Sellele aastale tuleks läheneda teatava kainusega – oleme juba 2-3 aastat tagasi oma kirjutistes maininud, et 2023 saab olema väljakutseterohke aasta ning seda igal tasandil, seetõttu ei pruugi pikaajaliselt sõlmitud koostöölepped püsida, arvestada tuleb sellega, mis on praegu sinu ees ja sinu käes, sest homme võib juba kõik teisiti olla. On sisemiste pingete vallandumise aasta kollektiivsel tasandil – pole olemas riiki maailmas, kus ühiskonnas valitseks rahu ja tasakaal – 2023 pulbitseb ja lahvatab pidevalt midagi. Informatiivsel tasandil on üheks selliseks piirkonnaks Ukraina kõrval näiteks Balkani poolsaar. Kui pinged lahvatavad, püsivad nad siiski teatud (riigi)piirides, ei oma tugevat potentsiaali laieneda.
Tuleks leida oma kirg – sellest mõelda ja sellega tegeleda. Rahalises mõttes tuleks mängida nende kaartidega, mis käes on, laenamist tuleks vältida ning loobuda või lahti lasta sellest, mis üle jõu käib. Asju tuleks hoida lihtsana.
Energia odavamaks ei lähe, kallis energia aga lagundab maailmas seni kehtinud struktuure ja suhteid. Võidavad (või on paremas positsioonis) sellest need, kellel on side maa ning maaeluga. Business as usual ei kehti enam, võim hakkab juhtima ettevõtluskeskkonda ning nende otsused paiskavad osa inimesi kraavi, teised aga lõikavad sellest tulu. Korruptsioon saab hoogu juurde.
Elu siinpoolsuses on hingekool. Nii individuaalselt kui ka kollektiivselt vajavad inimesed keskset ideed elu mõtestamiseks. On ajad, kus keskne idee, kujundid ja vormid (ideede allikad peentasandil) muutuvad. Materialism tänasel kujul ei paku enam arenguks vajalikku impulssi ehk inimkonna vaimne-hingeline kapatsiteet vajab teistsuguseid vorme. 2023 läheb paremini neil, kes on iseennast paremini lahti mõtestanud, kes mõistavad, et elavad unenäolises maailmas, varjude riigis ning et tõeline elu asub väljaspool näivust.


Lisa kommentaar

Email again: